Synpunkter

Har du synpunkter på Skäret

Skäret har enligt Skollagen en skyldighet att ta emot och utreda synpunkter och klagomål mot utbildningen och vi har därför en beslutad rutin för detta. Här beskrivs den i något komprimerad form.

 

Även om det är en lagstadgad hantering så tycker vi att era synpunkter inte bara är viktiga, de erbjuder ypperliga tillfällen att utveckla verksamheten och säkra kvalitén.

 

Hur gör man?

Är det något du är missnöjd med vad gäller skolan så finns det flera vägar att gå.

      1. Kontakta skolan i första hand. Börja med den personal som är närmast ditt barn och se om ni tillsammans kan lösa problemet
      2. Kontakta rektorn om du inte upplever att du får rätt hjälp eller att personalen inte lyssnar på dig. Kontakta även rektorn direkt om du upplever att problemet är allvarligt
      3. Kontakta huvudman för skolan, alltså styrelsen för Skäret om du upplever att du inte blir hörd eller om problemet är av sådan art att det inte går att ta via personal eller rektor.

 

Det finns flera vägar att lämna in dina synpunkter eller klagomål, kontaktuppgifter till lärare finns i Infomentor och kontaktuppgifter till rektor och styrelse finns här på hemsidan. Det går även att skicka in via post om du önskar vara anonym, dock så kan du då såklart inte vänta dig något svar.

 

Alla synpunkter och klagomål dokumenteras och hanteras och det är rektorns ansvar att detta blir gjort. Efter inlämnat klagomål så kommer skolan återkoppla till dig.