Pedagogik

Montessori som inspiration
Med inspiration från Montessoripedagogikens principer strävar vi efter att ta tillvara barnets inneboende och spontana intresse och lust för lärande, utveckling och arbete. Vi gör det genom att stimulera, uppmuntra och stödja våra elever i deras utveckling. Vi förser dem med nycklar till utveckling och kunskap. Genom att berätta, beskriva, orientera, klarlägga och visa var kunskap finns att hämta hjälper vi dem att hjälpa sig själva. Målet är arbetsglada och harmoniska elever med förmåga till koncentration och självdisciplin.

Skärets elever får, med lärarnas hjälp, själva planera sitt arbete och lär sig tidigt att ta eget ansvar. Under lågstadieåren använder pedagogerna montessorimaterial när det passar i undervisningen och i de högre årskurserna har vi årskurs- och ämnesintegrerade tema- och fördjupningsveckor. 

Målet är arbetsglädje för alla
Vi vill erbjuda en hållbar skolmiljö som bygger på en helhetssyn där pedagogik, kreativitet och hälsa samspelar. I en småskalig, trygg skola med engagerade lärare och korta kommunikationsvägar – mellan barn, lärare och föräldrar – vill vi lära våra elever att ta ansvar för sig själva och måna om sina medmänniskor. Vi arbetar varje dag med hänsyn och respekt för varandra, i stort och i smått. Vi respekterar att vi är olika och vi är rädda om vår skola och om de saker vi har.

Övergång till/från vanlig kommunal skola och till gymnasiet
Även om montessoripedagogiken inspirerar både arbetssätt och skolmiljö så följer Skäret förstås den svenska läroplanen Lgr22. Kunskapsmässigt möter det därför inga hinder om man t.ex. byter från den kommunala skolan till Skäret eller vice versa. Hur eleven upplever förändringen är förstås individuellt och påverkas av så mycket mer än den pedagogiska inriktningen. Oavsett vilken skola man kommer från så finns det skillnader mellan grundskolan och gymnasiet; tempot trappas i regel upp och kraven ökar. Bland Skärets elever har den stora merparten klarat denna övergång mycket bra. De trivdes bra på Skäret men trivs lika bra på gymnasiet.