Låg- och mellanstadiet

Låg- och mellanstadiet på Skäret är lokaliserade i skolans huvudbyggnad, tillsammans med förskoleklassen, bild-, slöjd- och musiksal. 

Skolans matsal och rektorsexpedition finns också i skolans huvudbyggnad. 

Låg- och mellanstadiet har sina klassrum bredvid varandra och alla barn känner varandra över åldersgränserna.