Högstadiet

Årskurs 7-9 på Skäret
Montessoripedagogiken influerar undervisningen i så väl de lägre som de högre årskurserna på Skäret. Att följa varje elev, att anpassa arbetstakt och tempo och låta individens egna förutsättningar vara vägledande är centralt i vårt sätt att arbeta.

Vi undervisar ämnesintegrerat i så stor utsträckning som möjligt, och vi lägger stor vikt vid att vidareutveckla elevernas förmåga att självständigt söka, granska och sammanställa material här. Vi inleder varje läsår med en temavecka, då eleverna arbetar ålders- och ämnesintegrerat i olika grupper - i syfte att lära känna varandra och få en gemensam start på terminen.

Varje klass har minst en klassföreståndare
och lärarna finns tillgängliga för eleverna under hela skoldagen. Det är lätt för eleverna att ta kontakt med lärarna även utanför lektionstid och skolans storlek ger utmärkta förutsättningar för en nära kontakt mellan elev och lärare, samt en öppen och kontinuerlig kommunikation mellan skolan och föräldrar. Det här underlättar vår strävan att följa varje elev noga och stödja deras individuella utveckling.

Skäret sätter betyg i årskurserna 6-9 i kombination med väl genomarbetade utvecklingssamtal och IUP (individuella utvecklingsplaner) där vi är tydliga i vår beskrivning av elevernas utveckling på olika områden. Högstadiet på Skäret finns i lokaler på Redegatan 3.

Puls på högstadiet
Under höstterminen 2016 startade Montessoriskolan Skäret ett pulsprojekt med en klass på högstadiet. Projektet har för varje år utvecklats och nu har alla klasser på högstadiet “Pulsträning” på schemat två gånger i veckan samt en gång i veckan i årskurs 6. Pulspassen är nu en naturlig del av undervisningen på högstadiet och något vi värnar om och vill fortsätta utveckla.

Under passen utrustas eleverna med både pulsband och pulsmätare som sedan registrerar elevernas puls i realtid. Syftet med pulsträningen har hela tiden varit att försöka skapa bästa möjliga inlärningsförmåga hos eleverna. Den senaste hjärnforskningen pekar på mycket positiva effekter gällande både minne, koncentration och kreativitet kopplat till fysisk rörelse.

Du kan läsa ett längre tidningsreportage om vårt pulsträning här: Montessoritidningen nr. 5/6 2017