Förskoleklassen kan ses som en bro mellan förskolan och skolan. Det är ett år som stimulerar barnets utveckling och lärande inför skolstart.

Vi tar tillvara på sexåringens naturliga lust att lära, nyfikenhet och sociala kompetens - allt i Montessoris anda.

Vår förskoleklass har sina lokaler på samma våning som klass 1-5, men med egen ingång och kapprum.