Kontakt

Rektor
Helen Ernebäck
mobil: 0735-352906
helen.erneback@montessoriskolan-skaret.se

Biträdande rektor
Mikael Heinli
mobil: 0735-453348
mikael.heinli@montessoriskolan-skaret.se

Rebecka Jonsson
mobil: 0703-649187
rebecka.jonsson@montessoriskolan-skaret.se

Skolsköterska
Maria Åkesson
mobil: 0735-351745
skolskoterska@montessoriskolan-skaret.se

Frågor om anmälan och köplats
admin@montessoriskolan-skaret.se

Styrelsen
Jennie Brandt – Ordförande
Amanda Skogby Colliander – Sekreterare och vice ordförande
Linus Lindström – Kassör
Daniel Bohwalli – Ansvarsområde fastighet
Mattias Gilborne Augustson – Stiftelseansvarig och vice sekreterare
Anna Olander Burak - Ansvarig för trivselgruppen och föräldraengagemang
Marcus Modin – Kontaktperson för föräldragrupperna
Nina Ivarsson – Sakkunnig i skolfrågor
Charlotte Olsson – Kommunikationsansvarig

styrelsen@montessoriskolan-skaret.se

Organisationsnummer: 716445-2323

Bankgiro: 5919-4001