Kontakt

Rektor
Helen Ernebäck
mobil: 0735-352906
helen.erneback@montessoriskolan-skaret.se

Biträdande rektor
Mikael Heinli
mobil: 0735-453348
mikael.heinli@montessoriskolan-skaret.se

Rebecka Jonsson
mobil: 0703-649187
rebecka.jonsson@montessoriskolan-skaret.se

Skolsköterska
Elin Ekblom
mobil: 0735-351745
skolskoterska@montessoriskolan-skaret.se

Frågor om anmälan och köplats
admin@montessoriskolan-skaret.se

Styrelsen
Fredrik Rosenhall, Ordförande
Amanda Colliander, Sekreterare
Linus Lindström, Kassör
Mattias Gilborne Augustsson
Daniel Bohwalli
Maria Leffler
Marcus Modin
Jessica Waller
styrelsen@montessoriskolan-skaret.se

Organisationsnummer: 716445-2323

Bankgiro: 5919-4001