Antagning

Hur får vi plats på Skäret?
Alla barn är välkomna att ställa sig i vår kö från och med det år barnet föds. Ansöker gör man genom att fylla i formuläret nedan. Vi har kö till alla årskurser och erbjuder plats i tur och ordning efter det datum barnen anmälts, utifrån våra tre urvalskriterier.

I första hand tar vi in syskon till elever som redan går på Skäret.
I andra hand barn boende i Älvsborg efter kötid. I rutan för övrig information fyller man i om man bor i Älvsborg, dvs om man har närförtur.
I tredje hand övriga, efter kötid.

Den största andelen som antas är barn till förskoleklass och årskurs 7. I mån av plats tar vi in barn löpande till övriga årskurser. Många barn vill gå på Skäret och vi har lång kö. Vi kan därför inte garantera plats, oavsett anmälningsdatum.

Frågor: admin@montessoriskolan-skaret.se

Anmäl ändrad adress
Erbjudande om plats och förfrågan om du vill kvarstå i kön skickas per e-post till den e-post-adress du angivit i ansökan. Det är därför viktigt att du anmäler såväl ändrad e-post-adress som vanlig adress till admin@montessoriskolan-skaret.se. Vi tar inte ansvar för att leta upp dig på din nya adress. Det är också viktigt att anmäla ditt nya telefonnummer.

Hur lång är kön till Skäret?
Kön är lång, vår skola är omtyckt och vi kan inte garantera plats oavsett hur lång tid du stått i kö. Det händer dock ibland att de som stått länge i kö flyttat eller valt ett annat skolalternativ. Vid antagning kan det därför bli så att någon som står långt ner i kön får en plats. Så man ska alltid stå i kö om man är intresserad av vår skola.

Kan mitt barn få förtur till Skäret?
Nej. Vi följer den regel som är bundet till vårt tillstånd att bedriva skolverksamhet och som är fastlagd i våra stadgar. Det innebär att vi i första hand tar in syskon, i andra hand boende i Älvsborg*, i tredje hand övriga. Alla kategorier erbjuds plats efter ködatum. *Vi tillämpar närhetspricipen det vill säga området i den del av Västra Göteborg som till och med december 2010 kallades Älvsborg. Gator gamla SDN Älvsborg

Kan vi besöka skolan?
Vi erbjuder dem som är intresserade och står i kö till skolan att besöka oss och då ges också tillfälle att träffa personal och föräldrarepresentanter. Detta sker vid speciella informationsmöten som ordnas i anslutning till antagningsprocessen. Vi tar inte emot besökare under den dagliga verksamheten, det skulle störa arbetsron för såväl elever som personal.

Måste jag förnya ansökan om jag inte får plats?
Nej. Du står kvar i kön tills du själv anger annat. Observera dock att om du flyttar måste du meddela oss din nya adress och epost-adress för att behålla din plats i kön.

Vad händer om jag tackar nej till en plats?
Om du blir erbjuden en plats men tackar nej förlorar du din plats i kön. Vill du ändå stå kvar i kön måste du anmäla dig igen. Tänk också på att du för att behålla din plats i kön behöver informera skolan ifall dina kontaktuppgifter ändras.

Vilken kö hamnar vi i om vi vid tid för ansökan bor utanför Älvsborg, men flyttar inom Älvsborg innan antagning?
Om du vid ansökan bor utanför Älvsborg, men under kötiden flyttar till Älvsborg, är det viktigt att du anmäler din nya adress till kön. Du bibehåller då din plats men med Älvsborgsförtur.

Kostar det något att stå i kö?
Nej, vi tar inte ut någon avgift.

Hur får vi plats på fritids?
Du ansöker om plats på fritids i samband med att ditt barn blir antaget till skolan.

Hur fungerar det att byta till Montessori från en kommunal grundskola eller tvärtom?
Vi följer läroplanen som gäller för alla skolor så kunskapsmässigt möter det inga hinder. Hur eleven upplever förändringen är förstås individuellt och påverkas ju av så mycket mer än den pedagogiska inriktningen.