Redo för framtiden. Trygg i mig. Trygg i världen.
Tillsammans utvecklas vi till kreativa människor som i en hållbar miljö möter utmaningar med kunskap och respekt.

Välkommen till Montessoriskolan Skäret!
Skäret är en politiskt och religiöst obunden, fristående F-9 skola. Skolan är ett föräldrakooperativ. Den ägs av skolans föräldrar genom en ekonomisk förening som drivs utan vinstsyfte. Skäret grundades 1994 av engagerade föräldrar som brann för att skapa de allra bästa förutsättningar för sina barns skolgång. Den drivkraften är fortfarande skolans grundbult och ur den kommer skolans goda rykte som en trygg och trivsam skola, präglad av omtanke och närhet.

Ett föräldrakooperativ kräver ett aktivt engagemang från föräldrar. Genom att du som förälder är med och tar ansvar för vissa delar av verksamheten kan större del av skolans resurser läggas direkt på barnen och undervisningen. Att vara en fristående skola innebär också stor frihet och korta beslutsvägar i den dagliga verksamheten.

Skäret har ett stabilt och engagerat lärarkollegium, rektor, biträdande rektor samt egen skolsköterska. Totalt har skolan cirka 35 medarbetare och 280 elever. Undervisningens kvalitet är hög, arbetsron i klassrummen är god och pedagogernas engagemang stort. Här blir alla elever sedda och får möjlighet att utvecklas som hela individer, från vad de är till det de kan bli. Undervisningen är inspirerad av montessoriprinciperna men man har valt att inte vara en auktoriserad montessoriskola. Undervisning följer undervisningskraven enligt läroplanen Lgr11. Skolans meritvärden brukar ligga väl över snittet. Hittills har, med få undantag, samtliga avgångsklasser gått ut med minst godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik.

Skäret har sedan starten varit en populär och väl ansedd skola i västra Göteborg. Ambitionen är att fortsätta utveckla skolan och dess elever till kreativa människor som i en hållbar miljö möter utmaningar med kunskap och respekt. Trygga i sig själva, trygga i världen och redo för framtiden.

Varmt välkommen till oss!

Alla verksamhetsbilder © Montessoriskolan Skäret. Fotograf Emelie Asplund