Pedagogik

Montessori som grund
Montessoripedagogikens principer ligger som grund för hur pedagogerna på Skäret utbildar och utvecklar skolans elever till trygga, självständiga, harmoniska individer. I småskalig, trygg miljö med engagerade lärare och korta kommunikationsvägar – mellan barn, lärare och föräldrar – vill vi lära våra elever att ta ansvar för sig själva och måna om sina medmänniskor.

Vi vill erbjuda en miljö med arbetsglädje för alla och all verksamhet på skolan bygger på en helhetssyn, baserad på samspelet mellan hälsa, pedagogik och kreativitet. Montessoripedagogiken utgår från barnets inneboende kraft och vilja att lära och utvecklas och lärarens uppgift är därför att väcka barnens intressen och vägleda dem i deras sökande efter kunskap.

Respekt
Montessoripedagogiken genomsyras av förundran och respekt för varje barns inneboende förmåga att växa och utvecklas. På Skäret arbetar vi varje dag med respekten för varandra, respekten mellan lärare och elev och mellan elever, i stort och i smått. Det ligger inbyggt i arbetsformerna och miljön att träna respekt och hänsyn. Vi respekterar att vi är olika och vi är rädda om vår skola och om de saker vi har.

Montessoripedagogiken präglar skolmiljön och all verksamhet, allt i från förskoleklassens konkreta arbete med montessorimaterialet till de högre årskursernas tema- och fördjupningsveckor som är årskurs- och ämnesintegrerade.  

Lust och intresse
På Skäret försöker vi ta tillvara barnens viljan och utgår från barnets eget intresse och lust att lära. Barnen får, med lärarnas hjälp, själva planera sitt arbete och lär sig därmed också tidigt att ta eget ansvar. Självklart följer Skäret även den svenska läroplanen Lgr11.

Montessoripedagogiken präglar skolmiljön och all verksamhet, allt i från förskoleklassens konkreta arbete med montessorimaterialet till de högre årskursernas tema- och fördjupningsveckor som är årskurs- och ämnesintegrerade.