Högstadiet

Årskurs 7-9 på Skäret
Montessoripedagogiken influerar undervisningen i så väl de lägre som de högre årskurserna på Skäret. Att följa varje elev, att anpassa arbetstakt och tempo och låta individens egna förutsättningar vara vägledande är centralt i vårt sätt att arbeta.

Vi undervisar ämnesintegrerat i så stor utsträckning som möjligt, och vi lägger stor vikt vid att vidareutveckla elevernas förmåga att självständigt söka, granska och sammanställa material här. Vi inleder varje läsår med en temavecka, då eleverna arbetar ålders- och ämnesintegrerat i olika grupper - i syfte att lära känna varandra och få en gemensam start på terminen.

Varje klass har minst en klassföreståndare
och lärarna finns tillgängliga för eleverna under hela skoldagen. Det är lätt för eleverna att ta kontakt med lärarna även utanför lektionstid och skolans storlek ger utmärkta förutsättningar för en nära kontakt mellan elev och lärare, samt en öppen och kontinuerlig kommunikation mellan skolan och föräldrar. Det här underlättar vår strävan att följa varje elev noga och stödja deras individuella utveckling.

Skäret sätter betyg i årskurserna 6-9 i kombination med väl genomarbetade utvecklingssamtal och IUP (individuella utvecklingsplaner) där vi är tydliga i vår beskrivning av elevernas utveckling på olika områden. Högstadiet på Skäret finns i lokaler på Redegatan 3.

Puls på högstadiet
På Skäret läggs stor vikt på idrott och hälsa. Vikten av att röra på sig för att hålla formen har länge varit känt. Mindre känt är hur betydelsefullt det är att röra på sig regelbundet för hjärnan och inlärningens skull. Den senaste forskningen visar på tung evidens för fysiskt aktivitet och dess positiva effekter gällande den kognitiva tankeprocessen.

Därför har alla elever från och med årskurs 8 schemalagd idrott varje dag, två stycken ordinarie idrottstillfällen samt tre tillfällen där eleverna utrustas med pulsmätare och under minst 20 minuter ska hålla pulsen uppe i minst 65 procent av sin egen maxpuls. Syftet är att skapa den absolut bästa individuella inlärningsförmågan hos alla våra elever.  Ansvarig för pulsträningen är idrottslärare Joakim Kumlemark. 

Du kan läsa ett längre tidningsreportage om vårt pulsträning här: Montessoritidningen nr. 5/6 2017