Om skolan

Skolan grundades 1994 av entusiastiska föräldrar och har byggts ut successivt. Idag har vi cirka 280 elever i åldrarna 6-16 år och är ungefär 35 anställda. I förskoleklassen till årskurs 6 finns den en klass i varje årskurs, med ca 20-25 elever i varje klass. I högstadiet har vi två klasser per årskurs.

 

 

Skolverksamheten leds av rektor och drivs som ett föräldrakooperativ där föräldrarnas engagemang och stöd är en viktig förutsättning för skolans verksamhet. Vi strävar efter att vara en skola där barnen får utvecklas som hela individer, från vad de är till det de kan bli. Omtanke och närhet är våra kännetecken och här blir alla elever sedda.

Skärets undervisning följer undervisningskraven enligt läroplanen Lgr11 och undervisningen tar ett starkt avstamp i montessoriprinciperna, med en hög grad av individuell anpassning. För årskurs 6-9 ges betyg enligt de nationella betygskriterierna. Undervisningens kvalitet är hög och lärarnas engagemang stort. Hittills har, med få undantag, samtliga avgångsklasser gått ut med minst godkänt i kärnämnena svenska, engelska och matematik.