Kontakt

Rektor
Iben Tanggaard
mobil: 0735-352906
iben.tanggaard@montessoriskolan-skaret.se

Administratör/Ledningsstöd
Madeleine R. Glücksman
mobil: 0703-649187
madeleine.glucksman@montessoriskolan-skaret.se

Skolsköterska
Elin Ekblom
mobil: 0735-351745
skolskoterska@montessoriskolan-skaret.se

Frågor om anmälan och köplats
admin@montessoriskolan-skaret.se

Styrelsen
Patrik Knöös, Ordförande
Amanda Colliander, Sekreterare
Peter Juhnke, Kassör
Fredrik Rosenhall
Mattias Gilborne Augustsson
Håkan Höjer
Camilla Holten
Christian Nyberg
Jessica Waller
styrelsen@montessoriskolan-skaret.se

Organisationsnummer: 716445-2323

Bankgiro: 5919-4001